Kredittkort med reiseforsikring og avbestillingsforsikring

At et kredittkort inneholder reiseforsikring, har i dag blitt mer regelen enn unntaket. De aller fleste seriøse kredittkortaktører og banker tilbyr reise- og avbestillingsforsikring som en fordel i kredittkortene de markedsfører. Et av de vanligste vilkårene for at reiseforsikringen skal tre i kraft, er at minst 50 prosent av reisekostnadene har blitt betalt med kredittkortet. Som oftest innebærer dette fly-,buss-, båt- eller togreise, eller drivstoffkostnader hvis du bruker egen bil. Denne betingelsen ser ut til å være standard hos de fleste korttilbyderne. De detaljerte vilkårene for reise- og avbestillingsforsikring varierer likevel fra bank til bank, så derfor er det veldig lurt å sette seg godt inn i reglene for den enkelte kredittkortaktørens forsikring hvis du er ute etter å finne kredittkortet med best reiseforsikring. Det er likevel enkelte betingelser som går igjen hos de ulike bankene og kredittkortselskapene.

Vanlige vilkår for kredittkortbaserte reiseforsikringer

Først og fremst gjelder reiseforsikringen bare hvis du har norsk statsborgerskap og er folkeregistrert i Norge. Reisen må også ha sin begynnelse og slutt her, men legg merke til at enkelte kredittkortselskaper har Norden som utgangspunkt. Som oftest er reiseforsikringen gyldig for kortinnehaver og dennes samboer eller ektefelle og hjemmeboende barn under 21 år. Det vil si at disse må være registrert på samme adresse i Folkeregisteret som kortholder. Vanligvis vil denne forsikringen være gyldig for husstanden selv om kortinnehaver ikke er med på reisen (så lenge reisekostnadene er betalt med kredittkortet), men dette kan variere noe mellom de ulike bankene. Hvis kortholder er på reise uten familien, men reiser sammen med andre, er det vanlig praksis at inntil tre medreisende dekkes av reiseforsikringen. Er det en større gruppe som reiser sammen, vil de tre yngste i tillegg til kortholder regnes som forsikret. De fleste kortbaserte reiseforsikringene opererer med en varighet på inntil 90 dager, stort sett med gyldighet over hele verden. Det må igjen understrekes at selv om dette er standard vilkår hos ulike kredittkortselskaper og banker i dag, kan betingelsene og reglene variere veldig bankene imellom. Derfor er det svært viktig at du leser nøye gjennom vilkårene for reiseforsikringen, slik at du vet når og hvor du er dekket, samt hvilken type dekning forsikringen gir.

Avbestillingsforsikring inkludert i reiseforsikring

Det er svært vanlig at en reiseforsikring også inkluderer en avbestillingsforsikring. Nøyaktig hvor høy forsikringssummen for dette er, varierer fra bank til bank, men den ligger ofte mellom kr. 10 000 og kr. 15 000 per person. At kredittkortet inneholder avbestillingsforsikring, innebærer at du får dekket (en viss sum av) reisekostnadene hvis du likevel ikke er i stand til å gjennomføre en planlagt reise som du har betalt minst halvparten av kostnadene for, med kredittkortet. Den enkelte kredittkortaktør kan ha mer detaljerte vilkår for at avbestillingsforsikringen skal tre i kraft, eksempelvis tidspunktet reisen er kjøpt på, om kost og losji også er betalt etc. En avbestillingsforsikring gir deg ekstra trygghet og hindrer store økonomiske tap hvis du skulle være så uheldig å bli forhindret fra å reise på en planlagt tur.

Hva dekker en vanlig kredittkortbasert reiseforsikring?

Igjen er dette noe som varierer, men det finnes likevel enkelte områder som de fleste reiseforsikringene som er knyttet til et kredittkort, vanligvis vil dekke. Dette inkluderer reisegods, reiseulykke, forsinket avgang, hjemtransport, invaliditet eller død og reiseansvar. Noen forsikringer inkluderer også egenandelforsikring for leiebil. Hvis du ofte bruker leiebil på ferie, kan det være lurt å velge et kredittkort som har forsikring for dette. Vær også oppmerksom på at forsikringssummen kan variere hvis det bare er én person på reise, eller hvis det er flere som reiser sammen. Som nevnt ovenfor inkluderer reiseforsikringen i kredittkort ofte kortholders familie med samme folkeregistrerte adresse, eller inntil tre andre medreisende. Dette betyr likevel ikke at forsikringssummen for reisegods nødvendigvis firedobles hvis man reiser fire personer sammen. Den kan ligge på eksempelvis 20 000 kroner per person, men 30 000 kroner samlet for flere. Dette vil imidlertid være spesifisert i forsikringsbeviset. En av de viktigste postene i reiseforsikringen er reisesyke og hjemtransport. Hvis du skulle være så uheldig å havne i en ulykke som fører til at du må tilbringe tid på sykehus og ikke kan reise hjem på vanlig vis, vil en god kortbasert reiseforsikring dekke kostnadene for hjemtransport. Her har noen kredittkortselskaper en begrenset forsikringssum, men det er også vanlig praksis med ubegrenset dekning på dette området.

Sammenlign kredittkort hos oss i dag